Starý kontrolní panel byl ukončen a jeho roli přebral nový na adrese: https://control.weby.cz/.
V případě nutnosti kontaktuje technickou podporu.

Ovládací panel se změnil

Přinášíme Vám novou verzi ovládacího panelu, můžete rovnou přejít k nové verzi:

Přejít na nový control

Nová verze je dostupná na adrese:

https://control.weby.cz/

Data jsme převedli z minulé verze 1:1 ale vzhledem k rozdílnosti datových struktur je možné, že některé detaily zobrazení bude nutné upravit - pokud něco takového naleznete, kontakujte prosím technickou podporu.

Pokud by se tedy stalo, že nevidíte to co byste potřebovali (ať data nebo ovládací prvky), obraťte se na podporu přes ChatBox vpravo dole (v nové verzi) anebo mailem či telefonicky.

Rozdílů oproti staré verzi je mnoho, zde jsou ty klíčové:

  • Kompletně nová komunikace s registrátorem domén, kdy v detailu domény jsou k dispozici aktuální informace od registrátora.
  • Přepracované komunikace s produkčními servery, kdy odezva na změny v FTP, databázích i e-mailu je téměř okamžitá a změnu hesla e-mailu můžete nastavit zde.
  • Přepracované rozhraní, kde se na provoz nahlíží přes typ služby a filtrem je pak možné omezit pohled před domény nebo jiná kritéria. Výsledkem pak je, že můžete například pracovat s e-maily jedné osoby ve více doménách apod.
  • Integrovali jsme ekonomické záležitosti s prodloužením domén a služeb nad nimi přímo do webového rozhraní.
  • Integrovali jsme Technickou podporu online chatem.
Přihlášení do původní verze už je k dispozici jen pro technickoui podporu společnosti Winternet s.r.o.